HOME > PRIVACY STATEMENT 

 

Privacyverklaring Prisca / www.zeepwinkelprisca.nl

 

Voor PRISCA / www.priscakadowinkel.nl is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die
de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de verwerking van persoonsgegevens stelt.
Wij zijn op grond van voornoemde wet de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. 
Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij
het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen,
gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01.09.2014

 

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven
of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt met als doel de bestelling,
die via de onze webwinkel is geplaatst, te verwerken. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd.
U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van de bij ons van jou bekende (persoons-)gegevens.
Zie hiervoor onze contactgegevens onderaan dit document.


 

E-mail en nieuwsbrief

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt,
dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier
of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden u tevens een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten,
diensten en aanverwante zaken. Tevens kan deze nieuwsbrief ook informatie en aanbiedingen van andere partijen bevatten.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
De toestemming geeft u door bij het registreren het hokje aan te vinken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich ook weer kunt afmelden.
Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt, tenzij u daar expliciete toestemming voor hebt gegeven.


 

Google

Onze website maakt gebruik van bepaalde diensten van Google waarbij gebruik kan worden gemaakt
van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website
aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden verder door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer,
de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt,
worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.


 

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van cookies.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina ’s van deze website wordt meegestuurd
en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website
combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren.
Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken. 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel
van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare
of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring
van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.


 

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 


Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kun te allen tijde richten aan:

info@priscazeepwinkel.nl

of per post aan:

Prisca / www.zeepwinkelprisca.nl
Beneluxlaan 3
9501 CT Stadskanaal